Project Description

شرکت عمران شهر جدید رامین

رامین در بخش متمکن و توسعه یافته مرکز استان خوزستان است. در بستر طبیعی شهر آثار بجامانده از شهر تاریخی عسکر مکرم وجود دارد. نقش شهر جدید رامین را در جمعیت پذیری ما در شهر اهواز و توسعه پایدار منطقه مهم برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تدبیر و حمایت استاندار محترم و ایجاد انگیزه های نوین سکونت بتوانیم در جهت جذب سرریز جمعیت کلانشهر اهواز گام های مؤثری برداریم.

خدمات ارائه شده: طراحی سایت
سال اجرا: 1397
دسته بندی: شرکتی
نشانی سایت: https://ramin.ntdc.ir/