Project Description

شرکت خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد (درمانت)

شعار اصلی این سازمان ایجاد رضایت فرد به فرد بوده و اقدامات بنیانگذار و مدیران این شرکت به سمت هموار سازی راه پر بار از آرامش به سمت سلامتی برای بیمه شدگان است. درمانت به معنای یافتن بهترین راه حل جهت ارائه خدمات به هر یک از بیمه شدگان با شرایط متفاوت بوده که نشان دهنده تعهد درمانت به حفظ و ارتقاء کیفیت خدماتی است که به اعضاء ارائه می شود. شرکت خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد (درمانت) ارایه دهنده خدمات در حوزه فروش بیمه نامه های اشخاص و یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا و مستقل از بیمه سامان می باشد.

خدمات ارائه شده: طراحی سایت
سال اجرا: 1397
دسته بندی: شرکتی
نشانی سایت: https://darmanet.com/