10 اشتباه رایج طراحی سایت در سال 2021

این روزها با وجود ابزارهای مختلفی که برای طراحی سایت وجود دارد، دیگر نباید شاهد اشتباهاتی در آن باشیم. اما همچنان راه گریزی از انواع اشتباه رایج طراحی سایت نیست. هنوز هم برخی از افراد نکات و تکنیک های طراحی را نمی دانند یا به اشتباه رعایت نمی کنند...