بررسی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

بررسی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ict.gov.ir درگاهی است که وظیفه اصلی آن اطلاع رسانی آخرین اخبار مربوط به این وزارتخانه، نهادهای مرتبط و همین طور مسایل مربوط به حوزه فناوری اطلاعات است.