توصیه می شود قبل از خواندن این مطلب، «رهنمودهای عمومی در طراحی صفحه های وب سایت سازمانهای دولتی» را مطالعه نمایید. در مطلب گذشته به نکات کلیدی برای طراحی صفحات وب سایت ها پرداختیم و در این مقاله موارد دیگری بازگو می شوند.

متن صفحه
نوشته های وب سایت باید مخصوص وب سایت نوشته شوند. نوشتن برای وب به معنی تولید محتوایی کوتاه، قابلیت پیمایش، متناسب، و بدون مطالب اضافی است. محتوای وب باید پاسخ گوی پرسشهای کاربران باشد و به جای استفاده از زبانهای ساختگی از زبان مرسوم و مشترک استفاده کند. بدین ترتیب، کاربران می توانند جست‌و‌جوی بهتری انجام دهند، زیرا آنان با واژگان خود جست‌و‌جو می کنند نه با واژگانی که وب سایت از آن استفاده کرده است.
متنهای طولانی در صفحه های وب، عاملی بسیار منفی در برهم‌کنش با کاربر هستند. این متنها، خسته کننده و مطالعه آنها بسیار دشوار است.  متن باید مخصوص وب نوشته شود. برای جلب توجه کاربر به چنین متنهایی و بهبود قابلیت پیمایش آنها می توان از این ترفندها استفاده کرد:
•    عنوانهای فرعی؛
•    فهرستهای تفکیک شده؛
•    واژه های کلیدی برجسته؛
•    پاراگرافهای کوتاه؛
•    بهره گیری از تکنیک هرم معکوس که بر اساس آن، مهم‌ترین بخشهای موضوع در ابتدای نوشته قرار می گیرند؛
•    شیوه (الگوی) نگارش ساده؛
•    اندازه قلم یکسان برای مطالب شبیه به هم.

قلم نوشته
مشکلات خوانایی و قلم بد صفحه ها، بیش از هر چیز دیگری برای کاربران مشکل ساز است. کاربران از کوچک بودن اندازه قلم نوشته ها یا غیر قابل تغییر بودن اندازه قلم آنها و همچنین از «تقابل رنگ» اندک بین نوشته و پس زمینه ناراضی هستند. بنابراین به کاربران اجازه کنترل اندازه قلم را بدهید. با این وجود، حداکثر از یک یا دو قلم در وب سایت استفاده کنید و استانداردهای قلم را در تمام صفحه ها به طور یکسان به کار گیرید.

پیوندها
پیوندها اولین عنصر برای برهم‌کنش در وب هستند. عدم رعایت انتظارات مرسوم کاربر از عملکرد پیوندها، منجر به سردرگمی کاربر و اتلاف زمان وی می شود و این ممکن است کاربر را از استفاده از وب سایت منصرف کند. نکات زیر مهم‌ترین رهنمودهای پیوند دادن در صفحه های وب است:
•    به روشنی مشخص کنید چه چیزی قابل کلیک است. برای پیوندهای متنی، از نوشته های رنگی یا از نوشته هایی با خط زیرین استفاده کنید و متنهایی را که پیوند ندارند، با خط زیرین ننویسید.
•    پیوندهای مشاهده شده و مشاهده نشده را متمایز کنید.
•    آنچه را که در انتهای دیگر پیوند وجود دارد بیان کنید. نوشته ای که پیوند دارد باید شامل اطلاعات کلیدی صفحه پیوند باشد تا قابلیت پیمایش صفحه و بهینه سازی موتور جست‌و‌جو افزایش یابد. سعی کنید از عبارتهایی مانند «اینجا را کلیک کنید» استفاده نکنید.
•    از «جاوا اسکریپت» یا دیگر تکنیکهای زیبایی که جزء تکنیکهای استاندارد پیوند دادن نیست، استفاده نکنید.
•    به جز برای فایلهایی مانند فایلهای «پی‌دی‌اف»، هیچ گاه صفحه های پیوندی را در پنجره جدید مرورگر وب باز نکنید. در برخی وب سایت ها با کلیک بر روی پیوندها، پنجره جدیدی باز می شود؛ اما این کار آسیب زیادی به وب سایت می رساند؛ چون کاربر نمی تواند از «دکمه بازگشت» استفاده کند. افزون بر این، صفحه نمایش کاربر شلوغ می شود و این شلوغی برای وی آزاردهنده است. کاربران خود می توانند در صورت نیاز با استفاده از دستور «باز کردن در پنجره جدید» صفحه های جدید را باز کنند.
•    به پیوندهای صفحه ها، عنوان پیوند را نیز اضافه کنید تا کاربر پیش از اینکه روی آن کلیک کند، بداند او را به چه صفحه ای خواهد برد.