در این بخش، رهنمودهای دسترس پذیری محتوای وب بر پایه سه رهنمود اصلی در جهان ارائه می شوند. بر اساس پیش نویس سند دسترسی «دبلیو‌تری‌سی» می توان این اولویتها و معیارها را برای دسترس پذیری وب سایت های دولتی بیان کرد:

 

1.    اولویت اول
رهنمود 1-1: برای تمام محتوای غیرنوشتاری، متن جایگزین نیز قرار دهید.
رهنمود 1-2: برای فایلهای چندرسانه ای (صوتی – تصویری)، جایگزینی با صدای الکترونیکی نیز قرار دهید.
رهنمود 1-3: اطمینان حاصل کنید که اطلاعات و ساختار آن، می تواند از بازنمایی تفکیک شود.
رهنمود 1-4: تمایز بین اطلاعات پیش زمینه از پس زمینه به آسانی میسر باشد.

2.    اولویت دوم
رهنمود 2-1: تمام امکانات یا قابلیتهای وب سایت، از طریق صفحه کلید قابل اجرا باشند.
رهنمود 2-2: کاربران امکان کنترل محدودیت زمانی در مطالعه صفحه ها یا بر هم کنش با وب سایت را داشته باشند.
رهنمود 2-3: به کاربران این امکان را بدهید تا بتوانند از محتوایی که به سبب حساسیت به نور موجب حمله ناگهانی بیماری (به ویژه بیماری صرع) می شود، اجتناب کنند.
رهنمود 2-4: ساز و کارهایی را برای کمک به کاربران در یافتن محتوا، جهت دهی به آنها، و راهبری در محتوای وب سایت فراهم کنید.
رهنمود 2-5: به کاربران کمک کنید تا از اشتباه پرهیز کنند و اصلاح اشتباهات رخ داده نیز برای آنها راحت باشد.

3.    اولویت سوم
رهنمود 3-1: محتوای متنی را قابل خواندن و قابل درک نمایید.
رهنمود 3-2: موقعیت و فایده محتوا را قابل پیش بینی نمایید.
رهنمود 3-3: سازگاری با ابزارهای کنونی و آتی کاربر را شامل فناوریهای کمکی پشتیبانی کنید.
رهنمود 3-4: اطمینان حاصل کنید که محتوا دسترس پذیر است یا جایگزینی دسترس پذیر برای آن فراهم کنید.

واحد دولت الکترونیکی انگلیس وابسته به هیئت دولت این کشور نیز در مجموعه رهنمودهای برخط خود با عنوان «کتاب راهنمای گروه های مدیریت وب» رهنمودهایی را برای بهبود دسترسی گروه های مختلف جامعه به وب سایت های دولتی ارائه کرده است.
این رهنمودها به طور خلاصه عبارت‌اند از:

•    صفحه ها را ساده طراحی کنید.
•    در تمام صفحه ها از یک الگوی ثابت استفاده کنید.
•    از «اچ‌تی‌ام‌ال» برای قالب پیش فرض اطلاعات استفاده کنید.
•    کدهای خاص «اچ‌تی‌ام‌ال» یا روشهای «اسکریپت»ی نباید در وب سایت استفاده شوند.
•    استفاده از تصویر را به کمترین حد ممکن برسانید و از تصویرهای کوچک استفاده کنید.
•    سعی در انتقال اطلاعات با کمک رنگ نداشته باشید.
•    رنگ نوشته باید با پس زمینه تقابل زیادی داشته باشد.
•    تنها از قلمهای مشخص و مرسوم استفاده کنید.
•    از «اچ‌تی‌ام‌ال» برای ساختاردهی مدرک و نه برای الگودهی آن استفاده کنید.
•    از فایلهای «سی‌اس‌اس» برای شکل دهی و الگو دادن عناصر اصلی وب سایت استفاده کنید.
•    اندازه تمام قلمها در فایلهای «سی‌اس‌اس» باید از سوی کاربر قابل تغییر باشد.
•    تمام رنگها در فایلهای «سی‌اس‌اس» باید از سوی کاربر قابل شخصی سازی باشد.
•    تمام تصویرهای مهم باید «مشخصه عبارت جایگزین» را داشته باشند.
•    توضیح عبارت جایگزین تصاویر باید روشن و معنی دار باشد.
•    نسخه متنی تمامی اطلاعات در قالب صوتی یا تصویری باید ارائه شود.
•    باید شکل «اچ‌تی‌ام‌ال» تمام اطلاعاتی که در قالب «پلاگ‌این»ها ارائه شده نیز فراهم باشد.
•    تمام صفحه های وب باید مطابق با اولویت اول (A) استاندارد «ابتکار عمل دسترس پذیری وب» باشند که از سوی کنسرسیوم وب جهان گستر ارائه شده است.
•    لوگوی متناسب با استاندارد دسترس پذیری می تواند در صفحه اصلی وب سایت سازمان نشان داده شود تا سازگاری وب سایت با توصیه های کنسرسیوم را نشان دهد.

در آمریکا نیز برای دسترس پذیری محتوای وب، در سال 1998 قانونی به نام «بخش 508» به تصویب رسیده است که پاره ای از آن به اطلاعات مبتنی بر وب در محیط اینترنت و اینترانت اختصاص دارد. این قانون که اجرای آن برای تمامی سازمان های دولت فدرال آمریکا الزامی است، برای برطرف ساختن موانع فناوری اطلاعات در مسیر ایجاد فرصتهای جدید برای افراد ناتوان به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، سازمانهای دولتی باید برای کارکنان خود و عموم مردم دیگری که ناتوان هستند، دسترسی به اطلاعات را همانند دیگران فراهم سازد. بر این اساس:

•    برای تمامی اجزای غیر متنی باید معادلی متنی نیز جایگزین شود.
•    با تمام نمایشهای چندرسانه ای باید معادلهایی جایگزین نیز همراه شوند.
•    صفحه های وب باید به گونه ای طراحی شوند که تمام اطلاعاتی که با رنگ به کاربران فهمانده می شوند، بدون رنگ نیز وجود داشته باشند.
•    مدارک باید به گونه ای سازمان دهی شوند که بدون نیاز به شیوه نامه ای جداگانه قابل خواندن باشند.
•    پیوندهای متنی مازاد باید برای هر بخشی از تصویرها که در نقشه تصویری سمت «سرور» فعال هستند، ارائه شوند.
•    نقشه های تصویری سمت «کلاینت» باید به جای نقشه های تصویری سمت «سرور» ارائه شوند مگر در مواردی که امکان تعریف محدوده ها با استفاده از شکلهای هندسی وجود نداشته باشد.
•    برای جدولهای داده ها باید عنوان سطرها و ستونها تعیین شوند.
•    برای ایجاد ارتباط بین خانه های داده ها و خانه های عنوان در جدول داده هایی که عنوان سطرها یا ستونهای آنان دو سطح منطقی یا بیشتر دارند، باید از نشانه گذاری استفاده شود.
•    عنوان «فریم»ها باید با متن تعیین شود به نحوی که شناخت و راهبری آنها به سادگی امکان‌پذیر باشد.
•    صفحه ها باید به شکلی طراحی شوند که از پدید آمدن نوسانی با بسامد بیشتر از دو هرتز و کمتر از 55 هرتز پیش‌گیری شود.
•    هنگامی که به هیچ شکلی نتوان از الزامهای این قانون تبعیت کرد، یک صفحه کاملا متنی باید برای اطمینان از پیروی از این الزامها ارائه شود. محتوای چنین صفحه ای باید هم‌زمان با تغییر در صفحه اصلی، روزآمد شود.
•    هنگامی که صفحه ها از زبانهای «اسکریپت» برای نمایش محتوا یا ساخت عناصر رابط کاربر استفاده می کنند، اطلاعاتی که به وسیله «اسکریپت» ارائه می شوند باید با متن قابل استفاده ای مرتبط باشند، به نحوی که با فناوریهای کمکی نیز خوانده شوند.
•    در فرمهای الکترونیکی که برای تکمیل به صورت برخط طراحی می شوند، کاربران باید بتوانند از فناوریهای کمکی برای دسترسی به اطلاعات، اجزای فیلدها، و مانند آنها برای تکمیل و ارائه فرم، شامل تمام راهنماها، نشانه ها، و علامتها بهره برند.
•    روشی باید تدارک دیده شود که به کاربران اجازه دهد، از پیوندهای راهبری تکراری بگذرند.
•    هنگامی که برای ارائه یک پاسخ زمان تعیین می شود، کاربر باید از موضوع آگاه و به او فرصت کافی داده شود تا نشان دهد که زمان بیشتری لازم است.