وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟

در پارادایم نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، عالی ترین مقام اجرایی هر سازمان در حوزه فاوا را تحت عنوان CIO یا Chief Information Officer میشناسیم، اما آیا صرف اطلاق این عنوان به فردی در یک سازمان، پوشش دهنده مسئولیت ها و رافع مشکلات گریبان گیر حوزه مذکور است؟ به عبارت دیگر چه وظایف و در کنار آن اختیاراتی باید به چنین مقامی تفویض  و تنفیذ شود که بتواند هدایت حوزه ICT یک سازمان را با تمامی مصایب و دشواری هایش به عهده بگیرد؟

CIO وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟وظایف مدیر فناوری اطلاعات

در ابتدا تصریح میشود که مدیریت صرفا اداره کردن وضع جاری نیست و شامل تمام اجزای آن مانند سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری، هدایت و کنترل در لایه های مختلف میشود. با چنین توصیفی یکی از وظایف و به صورت توامان اختیارات ذاتی چنین جایگاهی، مدیریت کامل منابع موجود سازمان اعم از منابع انسانی (کارشناسان لایه های مختلف صف و ستاد فناوری اطلاعات)، تجهیزات و زیرساخت های سازمان هدف است؛ به بیان دیگر CIO را به عنوان CKO یا مدیر دانش سازمان (Chief Knowledge Officer) میشناسند.

CIO وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟

یک مدیر سازمان فناوری اطلاعات نمیتواند بدون درک از نیازهای کسب و کار سازمان متبوعش، نیازها و ظرفیت پاسخ به آن نیازها را به تناسبی منطقی برساند چرا که عملا در چنین فضایی به جای آن که IT ابزاری برای بهبود  فرایندهای کسب و کار سازمان باشد ، به عنوان نهادی پسگرا، بی برنامه و وامانده، سرباری برای این فرایند خواهد بود. برای تحققچنین هدفی، CIO می بایست در کسوت سیاست گذار ارشد سازمان، در تدوین، به روز آوری، طراحی و اجرای فرایندهای کسب و کاری سازمان، حاضر، ناظر، عالم و عامل باشد.

بیشتر بخوانید
طراحی سایت ویژه شرکت های صنعتی

بدیهی است که ارتباط نظام مند و هدایت شده با تمامی ارکان سازمان و درک نیازها و دریافت پاسخ ها، کار را تسهیل میکند و صد البته چنین ارتباطی نیز میتواند بر بستر فناوری اطلاعات طرح ریزی و پایش شود. مدیریت و هدایت فنی و عملیاتی شبکه پیمانکاران ارائه خدمات IT، از دیگر مسئولیت های خطیر این مقام است. برون سپاری از زمان خلق ایده، اتخاذ تصمیم تا اجرا و تحویل گیری، قطعا دغدغه ای دایم است که اگر بر اساس موازینی استاندارد و منبعث از تجربه های موفق هدایت و کنترل نشده یا دانش برخاسته از آن به بدنه سازمان منتقل نشود، نه تنها تمامی ارکان زنجیره ارزش را ناکارآمد میسازد، بلکه قطعا نیاز کسب و کاری سازمان را آن گونه که طرح شده، مرتفع نمیکند.

داشتن شبکه های توانمند، با انگیزه و متنوع از پیمانکاران ارائه سرویس ها (از میان بخش خصوصی یا شرکت های ماموریتی یک سازمان)، امکان ابتکار عمل قابل توجهی را در اختیار CIO برای تعالی ارزش افزوده قرار میدهد و به طریق اولی دستیابی به راهکارهای جامع (Total Solutions) در ارائه خدمات از چنین معبری میسر خواهد شد.

راهکارهای جامع CIO وظایف مدیر فناوری اطلاعات چیست؟نویسنده: نیما میربابایی، هفته نامه عصر ارتباط و طراحی سایت