استراتژی ایمیل مارکتینگ برای کسب و کارهای کوچک

بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ یکی از استراتژی های امیدوار کننده برای کسب و کارهای اینترنتی است. طبق تخمین هایی که زده شده تا سال 2024 بیش از 4.4 میلیارد نفر آدرس ایمیل خواهند داشت و این رقم چیزی بیشتر از نیمی از جمعیت کره زمین است!..