دستگاه هوشمند یا Smart Device چیست؟

این روزها همه ما به شکل روزانه از انواع دستگاه هوشمند یا Smart Device استفاده می کنیم. سیستم ها و دستگاه های هوشمند، فناوری های پیشرفته ای در دل خود دارند و به نوعی می توانند نسبت به جهان اطرافشان، ادراک داشته باشند و با توجه به دریافت خود واکنش نشان دهند...