طراحی پورتال ویژه موسسات مالی

پورتال هوشمند راهکار اختصاصی خود را برای طراحی پورتال ویژه موسسات مالی بر اساس ترکیب و چیدمان ویژه ای از سرویس ها و ماژول های نرم افزار مدیریت محتوا و پورتال خود تدارک دیده است. ماحصل این راهکار در بانک ها و موسسات مالی نظام مند سازی شیوه ارائه اطلاعات به مخاطبان (اعم از مشتریان و کارکنان) در شبکه اینترنت و شبکه داخلی سازمان است. پیشنهاد ویژه پورتال هوشمند در این راهکار ایجاد ارتباطات یکپارچه وب سایت و یا پورتال با سیستم های داخلی موسسه است.

این یکپارچه سازی در زمان طراحی سایت در واقع کمک میکند تا مشتری بتواند از خدمات ارائه شده توسط سیستم های داخلی به واسطه پورتال بهره برداری کند. محور دوم این راهکار پیاده سازی فرآیندهای ارائه خدمات به مشتری به صورت الکترونیکی است، منظور از این مهم، پیاده سازی فرآیندهایی است که تا کنون به صورت دستی و یا با مراجعه حضوری مشتری به شعبات موسسه، مانند فرآیندهای تکمیل فرم های درخواست تسهیلات، افتتاح حساب و … صورت میگرفته است.

طراحی پورتال ویژه موسسات مالی کشور یکی از پیشرفته ترین سیستم های اینرنتی را دارا می باشد و برای سهولت کار خود و مشتریان خود اقدام به طراحی سایت می نمایند تا مشتریان بتوانند کارهای بانکی خود را بدون مراجعه به بانک از طریق اینرنت انجام دهند و شرکت طراحی سایت وبیم نیز برای ارائه خدمات و طراحی سایت بانک و موسسات مالی آماده ارائه خدمات به بانک های کشور می باشد.

طراحی پورتال ویژه موسسات مالی طراحی سایت طراحی سایت بانک طراحی سایت موسسات مالی طراحی پورتال