فیچر اسنیپت (Featured Snippet) چیست و چه نقشی در سئو دارد؟

زمانی که صحبت از سئو و رتبه بندی می شود، تمام وب سایت ها دوست دارند که به رتبه اول SERP برسند؛ اما با وجود قابلیت فیچر اسنیپت (Featured Snippet) باید بگوییم که رتبه یک بعد از این باکس که رتبه صفر را دارد، قرار می گیرد!...